Antoon de Lalaingstraat 3A, 2320 Hoogstraten     ·       03 314 58 08 basisschool@spijker.be

ONZE SCHOOL

Basis- & kleuterschool in Hoogstraten

K

WALITEITSONDERWIJS MET EEN KINDVRIENDELIJKE AANPAK

We proberen ervoor te zorgen dat kinderen graag en met plezier naar school komen. Kinderen die zich goed voelen, leren immers beter. • Een goede groepsgeest aanwakkeren om binnen fijne werkomstandigheden het welbevinden te verhogen.

 • Zorg op maat door een gedifferentieerde manier van werken in de klas.

 • De nodige aandacht voor individuele begeleiding in de taakklas.

 • Rust, regelmaat en orde binnen de leer- en leefomgeving.

 • Uitwisseling kleuterschool – lagere school.

 • Rekening houden met de inbreng van leerlingen d.m.v. de leerlingenraad.

20120090134 20120090133

Daarnaast wil het Spijker een school zijn met de volgende aandachtspunten:

 • Gelijke onderwijskansen voor iedereen.

 • Zelfstandig- en groepswerk als aanvulling op de klassikale werking waarbij het verhogen van de betrokkenheid centraal staat.

 • Christelijke opvoeding en levenshouding.

 • Moderne, duidelijke leermethoden en –middelen, aangepast aan de noden van elk kind.

 • Computerondersteunend onderwijs door de integratie van ICT vaardigheden.

 • Een centrale plaats voor algemeen vormende vakken, met specifieke aandacht voor het zwemonderricht, gegeven door zwemmonitoren van zwembad ‘De Wildert’ in Zundert.

 • Extra-muros activiteiten: zee- en bosklassen.

 • Culturele vorming (museumbezoek, theater, …) en passende leeruitstappen.

 • Zorgvuldige toetsing en constante evaluatie, aangevuld met een leerlingvolgsysteem en CLB samenwerking.

 • Goede relatie tussen ouders en de school, met de nodige overleg- en contactmomenten.

 • Doorgroeimogelijkheden van kinderdagverblijf tot secundair onderwijs en mogelijkheid tot internaat.

20120090135 20120090131

INFOBROCHURE

Download de brochure door te klikken op het icoontje.

SCHOOLREGLEMENT

Download het reglement door te klikken op het icoontje.

INTERNAAT

We verwijzen u graag door naar de website van het internaat.