Antoon de Lalaingstraat 3A, 2320 Hoogstraten     ยท       03 314 58 08 basisschool@spijker.be

ONZE SCHOOL

Basisschool in Hoogstraten

Het verheugt ons dat u interesse toont voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind binnen onze school. Het schoolteam zal alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Hopend op wederzijdse steun en waardering bij ons gezamenlijk opvoedingswerk, thuis en in de school, danken we u nu reeds voor de getoonde interesse in onze school.

ONZE MISSIE

Hoogstraten is een bruisende stad! Het biedt de school en onze kinderen veel kansen. Er zijn veel jonge of oudere mensen die graag in Hoogstraten komen/blijven wonen en daar hun leven willen opbouwen. Wij willen onze leerlingen klaarstomen voor het leven in Hoogstraten en daarbuiten: blijven we graag in ons gezellige/mooie stadje of spreiden we onze vleugels en trekken we de wijde wereld in?

Daarnaast streven we naar een optimale samenwerking tussen de leerkrachten waarbij elke collega in zijn kracht kan staan en we de ontwikkelingskansen van alle kinderen verhogen.

ONZE VISIE

We geloven in de groei en ontwikkeling van al onze leerlingen. Doordat ze in een warme omgeving zichzelf kunnen zijn, kunnen we samen groeien. In verbondenheid zorgen we samen voor een positief gevoel van welbevinden voor alle partijen.

Geloof in groei

Groei bekijken we zeer ruim, op schoolniveau, leerkrachtenniveau en kindniveau. We hebben als schoolteam een groei gerichte mindset. Dat betekent dat we er van overtuigd zijn dat prestaties, gedrag, e.d. veranderbaar zijn door ervaring, leren en oefenen. Wij geloven in groei voor elk kind.

Warmte en welbevinden

Een kind dat zich goed voelt in een warme omgeving, kan groeien. We willen dat leerlingen kunnen thuiskomen. Onze school wil een warm nest zijn voor jouw kind, waar het zichzelf kan zijn en zijn talenten kan ontdekken. Onze deur staat altijd open, iedereen is welkom op onze school. We proberen de kinderen sterker te maken in hun weerbaarheid en hen daarin te laten groeien. Ze leren opkomen voor zichzelf, maar leren ook rekening houden met de anderen en samen problemen oplossen.

Authenticiteit en verbondenheid

Wij zijn niet allemaal hetzelfde: denk maar aan ontwikkeling, interesses, cultuur, nationaliteit, thuissituaties en nog zoveel meer. Die diversiteit willen we bij ons op school benutten, we willen de kinderen leren omgaan met elkaar en dat hun eigenheid en talenten in de verf gezet worden. We willen verschillen inzetten als kracht zodat iedereen in verbondenheid authentiek kan blijven.

INFOBROCHURE

Download de brochure door te klikken op het icoontje.

SCHOOLREGLEMENT

Download het reglement door te klikken op het icoontje.

INTERNAAT Spijker

We verwijzen u graag door naar de website van het Internaat Spijker.

INTERNAAT KS

We verwijzen u graag door naar de website van het internaat van het Klein Seminarie.