Antoon de Lalaingstraat 3A, 2320 Hoogstraten     ·       03 314 58 08 basisschool@spijker.be

ONZE SCHOOL

Basis- & kleuterschool in Hoogstraten

E

EN KORTE VOORSTELLING VAN ONZE KLEUTERSCHOOL

‘s Morgens worden de kleuters door hun ouders afgezet op de speelplaats. Voor de allerkleinsten is er een aparte speelplaats voorzien zodat ze samen met hun klasgenootjes de dag rustig kunnen aanvatten, weg van de grote groep. Op deze manier proberen we de overstap van thuis/creche naar kleuterschool zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. De andere kleuters die al vertrouwd zijn met de school starten de schooldag op de grote speelplaats.01 02


 We proberen zoveel mogelijk structuur aan te bieden voor de kleuters. Zo heeft iedereen zijn eigen kapstokje. Op die manier blijft alles netjes op orde.03


 Elke dag start met een kringgesprek. Samen met de juf overlopen de kleuters wat er die dag allemaal te wachten staat aan de hand van kalenders en pictogrammen.04 05


De klassen zijn speciaal ingericht zodat de kleuters elke dag verschillende opdrachten kan doen. In de verschillende ‘werk’-hoeken in de klas vinden de kleuters opdrachten afgestemd op het thema waar ze op dat moment rond werken.07 08 09 11b 10


 
In elk klasje is er een toilet voorzien. Op regelmatige tijdstippen, voor speeltijd en het eten, gaan de kleuters samen naar het toilet. Hiervoor is een speciale sanitaire blok voorzien, volledig op maat van de kinderen. De kleuters mogen ook een stuk fruit of een koek en drankje meebrengen dat ze voor de speeltijd in de voormiddag mogen nuttigen. Woensdag is onze ‘fruit-dag’. Die dag is enkel fruit toegelaten.13 14


Net zoals tijdens de opvang ‘s morgens gaan de kleinsten hun boterhammen ‘s middags eten in een appart eetklasje om nadien te gaan spelen op hun eigen speelplaatsje. De kleuterjes die vermoeid zijn kunnen dan ook even uitrusten op de bedjes. De oudere kleuters eten samen in de grote refter en gaan spelen nadien op de grote speelplaats.15 16


2 keer per week gaan de kleuters turnen en op regelmatige basis krijgen de kleuters schrijfdans. Een speelse en leuke voorbereiding op het echte leren schrijven in het eerste leerjaar.17 18

INFOBROCHURE

Download de brochure door te klikken op het icoontje.

SCHOOLREGLEMENT

Download het reglement door te klikken op het icoontje.

INTERNAAT

We verwijzen u graag door naar de website van het internaat.